Töötajate soorituse juhtimine

PerCapita pakub uut ja värsket vaadet Töötajate soorituse juhtimiseks.

Sooritusjuhtimine hõlmab kõiki tegevusi, mis kindlustavad pideva eesmärkidele keskendumise läbi efektiivse, tulemusliku ning järjepideva planeerimise, coachingu ja tagasisidestamise.

PerCapita pakutav meetod töötajate soorituse juhtimiseks sisaldab:

  • Kvartaalset analüüsi iga töötaja väärtuse hindamiseks 
  • Nende tegevuste tuvastamist, mis suudavad mõjutada sooritust reaalajas. 
  • Efektiivseks juhtimiseks ja tagasisidestamiseks vajalike juhtimisoskuste praktilisi koolitusi 
  • Individuaalset või  grupicoachingut motivatsioonioskuste ja tulevikujuhtide arendamiseks.

Efektiivse sooritusjuhtimise tulemuseks on paremad finantstulemused, motiveeritud töötajad ja tõhusam juhtimine.