Tippjuhi areng ja tulemuste juhtimine

Pakume juhatuse esimeestele, tegevjuhtidele ning võtmetähtsusega tippjuhtidele võimalust töötada väikestes mittekonkureerivate ettevõtete võrdväärse tasemega juhtide gruppides, kus neil on võimalik lahata erivaid juhtimisküsimusi, kui vahendit enesearenguks ning laiendada ka oma tugivõrgustikku keeruliste juhtimisprobleemide lahendamiseks.

Kasu programmis osalemisest:

Uued ideed - Uued ideed on olulise tähtsusega igale ettevõttele. Programm loob tippjuhtidele ainulaadse foorumi, kus on võimalik jagada oma kogemusi ning õppida teiste ärivaldkondade juhtidelt. Grupis saab panna oma mõtteid proovile, avastada uusi võimalusi tulemuste saavutamiseks ning leida enesekindlust uute lahenduste otsimiseks ja katsetamiseks.

Paremad otsused Juhid täidavad grupis informaalse nõustaja rolli. Tänu oma erinevale kogemustepagasile on paljud neist seisnud sarnaste väljakutsete ees ning nende teadmised võivad kiirendada liikmete õppeprotsessi keeruliste probleemide korral õigete otsuste langetamiseks.

Konfidentsiaalsed nõuanded - Tegevjuhid toetuvad juhatuse ja nõukogu liikmete, välisnõustajate ning kolleegide headele nõuannetele, aga ometi tekivad neis suhetes sageli huvide konfliktid, mis võivad raskendada tõe leidmist. Meie võrdne-võrdsele printsiibil töötavate tugigruppide ainus eesmärk on aidata üksteisel edu saavutada. Grupi liikmed katsetavad koos juhendajatega oma mõtteid, avastavad võimalusi ning innustavad üksteist tegutsemisele.

Väärtuslik kogemus isiklikus karjääris - Väikeses grupis on kõik osalised haaratud põnevatesse diskussioonidesse kogenud juhtimiskonsultandi eestvedamisel.

Paremad tulemused ja jagatud kogemus Kogu programmi lõppeesmärk on paremate tulemuste saavutamine läbi järjepideva ning võimendatud praktilise õppe, mis on palju efektiivsem, kui ühekordsed seminarid. Eesmärgiks pöörata ideed tegudeks ning saavutada väljapaistvaid tulemusi.

Osalemise tingimused

Grupi liikmelisus on piiratud. Grupi koostamisel välistame huvide konflikti ning iga juht võib osaleda grupis täpselt nii kaua, kui kohtumised on talle kasulikud. 

Me pakume tippjuhtide koostöögruppe kolmel tasemel:

P2P - poolepäevased kohtumised toimuvad kord kuus ning keskenduvad osalevate juhtide ettevõtetega seotud probleemide lahendamisele.

P2P+ - ühepäevased kohtumised toimuvad kord kvartalis ja sisaldavad poolepäevast töötuba Euroopa juhtivate ärikoolide ressursside baasil, mis annab osalejatele võimaluse hoida end kursis väskeima ärijuhtimisalase teadmisega ning samuti vahetada kogemusi kaasjuhtidega mittekonkureerivatest ärivaldkondadest.

Personaalne tulemuste juhtimine (perfomance management) - konfidentsiaalsed üks-ühele kohtumised kogenud  juhtimispraktikuga. Olenevalt vajadusest leiame sobivaima praktiku kas meie enda meeskonnast või meie tippjuhtide koostöövõrgustikust.