Meeskonna arendamine

Me aitame korraldada efektiivseid ja meeleolukaid töötubasid, et tõsta meeskonnaliikmete teadlikkust nii igaühe kui ka grupi käitumisest ning selle mõjust meeskonna tulemuslikkusele. Me pakume nii Eesti- kui rahvusvahelistele meeskondadele koostöö ning tulemuste parendamiseks praktilisi vahendeid, mis sobivad konkreetse organistsiooni tegevuspõhimõtete ning väärtustega.

Arenguprogrammid valmivad rätsepatööna vastavalt iga kliendi vajadustele ning nende läbiviimiskohaks pakume nii mõisa- kui taluhooneid, aga ka konverentsikeskusi sõltuvalt programmi sisust ja eelarvest. Koolitusele eelnev osalejate vajaduste uuring eelhäälestab osalejad koolituslainele ning annab programmijuhtidele olulised eelteadmised rõhuastetuste seadmiseks nii, et programmi sisu ja tulemus vastaks osalejate vajadustele ning eesmärgile parendada konkreetseid igapäevaseid käitumispraktikaid.

Meeskonna väärtuste kujundamine

  • iga osaleja saab analüüsida iseenda tegevust ja käitumist oma organisatsiooni tegevuspõhimõtete ja väärtuste kontekstis
  • väärtustades meeskonna tänased tugevusi on meeskond võimeline püüdlema järjepideva parendamise suunas
  • see aitab paremini mõista, mida on vajalik saavutada tulevikus
  • seejärel on võimalik ühiselt otsustada, kuidas sinna jõuda.

Me aitame:

  • kujundada üksteisemõistmist ja leida ühist keelt lähtuvalt oma ärikeskkonnast, klientidest ja kolleegidest
  • teadvustada oma tugevusi ja nende abil oma tulemuslikkust suurendada
  • tõsta arendava tagasiside andmise ja saamise tõhusust
  • tugevdada oma meeskonnavaimu
  • saada positiivseid emotsioone läbi mängulise õppimise.

Rahvusvahelised meeskonnad

Meie enda meeskonna rahvusvaheline taust annab meile võimaluse töötada välja ja juhtida edukalt spetsiaalseid programme erinevatest kultuuridest pärit liikmetega juhtimis- ning projektimeeskondadele, et aidata neil saada üle kulturrierinevustest tingitud pingetest ning saavutada kõrgemat tulemuslikkust.