Koolitaja koolitus

Me aitame organistsioonidel arendada nende sisemisi koolitusressursse pakkudes neile toetust sisekoolitajate koolitamisel ning aidates luua ja valida koolitusmetoodikat ning materjale.

Meil on tugev kogemus täiskasvanute koolitamises ja koolitusvajaduste selgitamises, et mõista organisatsioonide arenguvajadusi.

Konsulteerime nii programmide ülesehituse ja sisu kui ka harjutuste metoodika osas ning pakume nõu, kuidas muuta siskoolitusi efektiivsemaks.

 Koolitusmaterjalide ettevalmistamisel ning sobivaima metoodika valmisel tugineme rahvusvaheliselt tunnustatud koolitusmaterjalide tootjate Gower ning Video Arts õppematerjalidele.