Koolitus ja arendus

Juhtimine ja professionaalsed oskused

Pakume ettevõttepõhiseid “rätsepatööna” valmivaid koolitusprogramme juhtimis- ja professionaalsete oskuste arendamiseks, mis mõjutavad otseselt ettevõtte tulemuslikkust. Meie koolitusprotsess toetab kliendi ärieesmärke ning sobivad koolitusviisid ja metoodika kohandame osalejate individuaalsete vajadustega. Kõik meie koolitused on üles ehitatud lähtudes täiskasvanute õppimise iseärasustest, arvestavad osalejate varasemaid teadmisi, tuginevad nende isiklikule kogemusele ning pakuvad otseseid seoseid igapäevase praktikaga.

Tippjuhi areng ja tulemuste juhtimine

Pakume juhatuse esimeestele, tegevjuhtidele ning võtmetähtsusega tippjuhtidele võimalust töötada väikestes mittekonkureerivate ettevõtete võrdväärse tasemega juhtide gruppides, kus neil on võimalik lahata erivaid juhtimisküsimusi, kui vahendit enesearenguks ning laiendada ka oma tugivõrgustikku keeruliste juhtimisprobleemide lahendamiseks.

Meeskonna arendamine

Me aitame korraldada meeleolukaid ja tulemuslikke töötubasid, et tõsta meeskonnaliikmete teadlikkust nii igaühe kui ka grupi käitumisest ning selle mõjust meeskonna tulemuslikkusele. Me pakume nii Eesti- kui rahvusvahelistele meeskondadele koostöö parendamiseks praktilisi vahendeid, mis sobivad konkreetse organisatsiooni tegevuspõhimõtete ning väärtustega.

Koolitaja koolitus

Me aitame organistsioonidel luua sisemisi koolitusressursse toetades neid sisekoolitajate koolitamisega ning aidates luua ja valida koolitusmetoodikat ning materjale. Konsulteerime nii programmide ülesehituse, sisu kui harjutuste metoodika osas ning pakume nõu, kuidas muuta sisekoolitusi efektiivsemaks.